Sağlık-Emniyet-Çevre-Kalite(SEÇ-K) - | Acd İnşaat

TR  EN
İçeriğe git
HAKKIMIZDA | Sağlık-Emniyet-Çevre-Kalite (SEÇ-K)
ACD İnşaat olarak, yerel ve uluslararası firmaların zorunlu SEÇ-K standartlarını uygulamanın yanı sıra, görev aldığımız her projede pozitif odaklı kendi SEÇ-K kültürümüzü oluşturmaktayız. SEÇ-K yönetim sistemini, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edip, SEÇ-K hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
 
  • SEÇ-K ile ilgili yürürlükteki yasaları, ulusal, uluslararası ve ilgili diğer standartları takip etmek.
 
  • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan performansını, motivasyonunu arttırmayı, iş kazaları ve mesleki hastalıklarını önlemek.
 
  • Çalışanlara bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vererek sağlık, emniyet, ve çevre bilincini yaymak.
 
  • Risk değerlendirmeleri yapılarak, oluşabilecek tehlike ve kazalara karşı proaktif önlemler almak.
 
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek.
 
  • İş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereklerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak.
 
SEÇ-K sertifikalarımız;

  • TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
  • TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
  • TS EN ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
  • TS OHSAS 18001:2008 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ACD İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
İçeriğe dön