PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ - | Acd İnşaat

TR  EN
İçeriğe git
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ
     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ACD İnşaat Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

      ACD İnşaat Ticaret Ltd. Şti. personel adaylarının paylaşmış olduğu ad, soyad, TC kimlik no, doğum yeri/tarihi, anne-baba adı, nüfus cüzdanı seri no, medeni hâl, din ve kan grubu bilgisi, iletişim adresi, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fotoğraf, biyometrik resim, unvan, meslek, mesleki veriler, özgeçmiş bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgilerini, personel adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, personel adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

     ACD İnşaat Ticaret Ltd. Şti. personel adaylarının kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak kanunen, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, hissedarlar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır.

    ACD İnşaat Ticaret Ltd. Şti, personel adaylarının kişisel verilerini doğrudan ilgili kişinin isteği ile KVKK’ nın 5 ve 6.maddelerinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri doğrultusunda toplanmaktadır.

  Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, KVK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
ACD İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
İçeriğe dön